இளம் ஹாலிவுட் 2009: லீடர்ஸ் ஆஃப் தி பேக்

முக்கிய வார்த்தைகள் இளம் ஹாலிவுட் போர்டியா டபுள்டே ரூனி மாரா டாம் ஸ்டர்ரிட்ஜ் மிராண்டா காஸ்க்ரோவ் லூகாஸ் டில் ஸ்டீவன் ஆர். மெக்வீன் அம்பர் கேட்டது மேக்ஸ் தியரியட் தாமர் நோவாஸ் ஜூனோ கோவில் keke palmer ஆஷர் புத்தகம் ரோரி குல்கின் அலியா ஷவ்கத் டெய்லர் லாட்னர்